UN canvi
necessari i possible

Sonia Tirado, Directora general d’Innovació

Estem vivint una triple transició, digital, verda i social, que ha d’arribar a cada racó del nostre territori. Les nostres ciutats i pobles, on vivim la major part de la població, estan ara mateix a l’epicentre de moltes demandes per a ser font de solucions als problemes més urgents del planeta. Se’ns reclama un canvi de paradigma, una manera diferent de fer les coses, que siguem capaços d’oferir uns serveis públics més eficients i transparents i més centrats en la ciutadania, protegir el medi ambient, impulsar els sectors productius, i garantir un entorn de convivència més sostenible, divers i inclusiu.

En este punt, la clau imprescindible per a aconseguir-ho és avançar cap a la innovació i la transformació digital, com a única via possible per a donar resposta als reptes de l’agenda global, augmentar la sostenibilitat, reduir la desigualtat i acabar amb la vulnerabilitat social.

Ja s’han donat molts passos en este sentit: els indicadors europeus d’innovació (Regional Innovation Scoreboard) situen a la Comunitat Valenciana en la cinquena posició de l’Estat espanyol, sent la regió europea que més ha crescut en innovació, escalant 19 posicions en aqueix rànquing des de 2019.

I no és per casualitat. El decidit impuls del Govern del Botànic a les polítiques d’innovació, la implicació cada vegada major d’organitzacions com l’FVMP i altres administracions, l’augment d’inversió en innovació per part de les nostres empreses, l’excel·lència dels nostres centres tecnològics, organismes d’investigació i universitats, i el paper cada vegada més actiu de ciutats i pobles, han sigut claus per a situar a la Comunitat Valenciana en una posició cada vegada més capdavantera entre les regions europees.

Però encara ens queda camí per recórrer. I este camí no el podem fer de qualsevol manera, sinó partint de tres premisses. La primera és que no podem treballar des de la improvisació, sinó des del diagnòstic, la planificació i la formació, identificant els nostres punts forts i febleses, i els problemes i reptes del territori. Si no sabem d’on partim, cap a on anem i amb quines ferramentes avançar, mai no arribarem.

En segon lloc, no podem fer-ho a soles: quan parlem d’innovació, totes i tots som nous, totes tenim alguna cosa a aprendre, i estem per a aprendre i avançar conjuntament, des de la col·laboració, que és la millor manera d’assolir els objectius d’una manera més completa, amb més impacte. Els aprenents de hui sou els mestres de demà.

I, en tercer lloc, que la innovació no podem fer-la a qualsevol preu: la importància de la innovació és ja inqüestionable, ara cal centrar els esforços en l’impacte que està tenint aquesta innovació: igualtat de gènere, medi ambient, participació ciutadana, educació, inclusió… La pregunta que devem fer-nos és: ¿és la innovació que estem impulsant responsable?

En aquest escenari, es fa necessària la intervenció pública per a dotar als municipis i els territoris de les capacitats i els recursos per a impulsar la innovació i la transformació digital. I en aquests àmbits treballem des de la Conselleria d’Innovació i des del conjunt de la Generalitat Valenciana.

Per això, la Direcció General d’Innovació ha llançat TERRITORIS INNOVADORS, un pla d’actuacions adreçades a dotar als municipis i els territoris de les capacitats i els recursos per a impulsar la innovació i la transformació digital, millorar la capacitació dels municipis per a la planificació estratègica de la innovació, impulsar projectes d’innovació i transformació digital i millorar les competències en matèria d’innovació dels empleats públics.

Dins de TERRITORIS INNOVADORS impulsem, juntament amb l’FVMP, aquest programa de formació per a municipis, per a acompanyar, ajudar i millorar el coneixement i la qualificació de les persones que treballeu dia a dia pel vostre municipi, perquè orienteu les vostres actuacions per complir amb aquesta triple transició, per a aconseguir que el nostre siga el territori intel·ligent, sostenible i inclusiu que volem ser.

En definitiva, davant la triple transició, digital, verda i social que estem vivint, que ha d’arribar a cada racó de la Comunitat Valenciana, la transformació de la nostra societat no pot demorar-se més. És necessari acceptar el repte per a convertir-nos en una societat digital inclusiva, una societat en la qual els avanços tecnològics generen i distribuïxen riquesa, on el talent que es crea en la nostra terra, en el nostre sistema educatiu, en els centres d’investigació, en les nostres universitats, revertisca en l’avanç de la societat, de les nostres organitzacions i del teixit productiu. És una oportunitat per a transformar el nostre model econòmic i social i fer-lo més resilient a les crisis econòmiques, als desastres naturals i també a les pandèmies.

I l’Administració Pública, sense lloc a dubte, ha de liderar aquest procés de transformació. Perquè no és possible abordar una autèntica transformació sense una administració pública que actue com a tractor dels canvis tecnològics, medi ambientals i socials, impulsant la innovació. Aqueix és el nostre objectiu comú, i cap a ell hem de caminar.

En aquest camí aprendrem juntes. I, per això, vull agrair-vos la vostra participació i encoratjar-vos cap al camí de la innovació. Un camí què, estic convençuda, ens farà avançar cap a una societat més intel·ligent, sostenible i inclusiva.

INNOVAR COM A
FORMA DE GOVERNAR

Tamara Martínez, vicesecretària general de l’FVMP

En 2021 des de l’FVMP i la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la GVA ens vam plantejar un marc de col·laboració que tingués com a eix vertebrador situar la innovació com a eina que permeta a les entitats locals valencianes assolir reptes de gestió social amb major eficiència. Si més no, posar la innovació en el centre del disseny de les polítiques públiques locals a la nostra terra. Al cap i a la fi, entendre la eficiència, com la capacitat que han de tindre les entitats públiques locals per a realitzar adequadament la seua funció, millorar la vida de la gent.

En aquest primer any, es va programar un ample programa de formació en matèria d’innovació que va anar des de càrrecs públics, fins a personal al servei de l’administració local. En 2022, hem renovat aquest compromís per a continuar caminant en aquesta voluntat ferma de col·laboració entre ambdues entitats i desenvolupar un marc formatiu on es pose en valor la innovació pública com a eina que oferisca noves maneres d’actuar i dissenyar.

Així doncs, en 2022 hem posat en marxa un nou programa on fer palés les diverses i nombroses experiències innovadores per a analitzar els processos de govern local i els seus resultats, tant des del punt de vista organitzatiu com de l’impacte econòmic, social o mediambiental a les nostres ciutats. Es tornarà a apostar per la formació dels càrrecs electes en matèries innovadores, des de diferents nivells en l’adquisició de competències. A més a més, en col·laboració amb AVAESEN, posarem en marxa diferents jornades per a fer palesa una nova eina d’autodiagnosis de ciutats intel·ligents per a tots els ajuntaments valencians, s’organitzarà la segona edició de TERRA INNOVADORA. Unes jornades transversals, adreçades a tot l’àmbit de local i acadèmic, on s’exposaran bones pràctiques en matèria innovadora.

En definitiva, un ample programa com podeu observar en aquest web, que vol posar l’accent en el fet que la innovació va molt més enllà de la visió que aquesta està arrelada a les tecnologies. Plantegem la innovació com una manera de pensar, de fer les coses on es permeta, tant els governant municipals com als habitants, tenir una missió, una visió global per dissenyar el seu projecte de vida. Des de l’FVMP som conscients que la societat valenciana és dinàmica i que es mou constantment en processos de canvi i repolitització, per això s’ha d’apostar per la innovació. Tenim una gran oportunitat per fer de les entitats locals, administracions emprenedores i capdavanteres en el quefer innovador.