una manera diferent
de fer les coses

Sonia Tirado, Directora general d’Innovació

Estem vivint una triple transició, digital, verda i social, que ha d’arribar a cada racó del nostre territori. Les nostres ciutats i pobles, on vivim la major part de la població, estan ara mateix a l’epicentre de moltes demandes per a ser font de solucions als problemes més urgents del planeta. Se’ns reclama un canvi de paradigma, una manera diferent de fer les coses, que siguem capaços d’oferir uns serveis públics més eficients i transparents i més centrats en la ciutadania, protegir el medi ambient i el territori, impulsar els sectors productius, i garantir un entorn de convivència més divers i inclusiu.

En este punt, la clau imprescindible per a aconseguir-ho és avançar, des de la transformació digital i la innovació, cap a una transició social i ecològica, i una economia verda, sostenible i justa, i assolir així la cohesió social i territorial real.

Per això, la Direcció General d’Innovació va llançar en 2021 TERRITORIS INNOVADORS, un pla d’actuacions adreçades a dotar als municipis de les capacitats i els recursos per a impulsar la innovació i la transformació digital, millorar la seua capacitació per a la planificació estratègica de la innovació, impulsar projectes d’innovació i transformació digital i millorar les competències en matèria d’innovació de les persones empleades públiques.

Una de les primeres actuacions dins de TERRITORIS INNOVADORS fou impulsar, juntament amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un programa de formació per a acompanyar, ajudar i millorar el coneixement i la qualificació de les persones que treballeu dia a dia pel vostre municipi, perquè orienteu les vostres actuacions per complir amb aquesta triple transició.

El balanç d’estos dos anys passats és molt positiu, tant en el número de persones formades com del contingut de la formació: smart cities, gestió de la innovació local, metodologia per a la innovació, compra publica d’innovació, bones pràctiques… són alguns del temes en què hem treballat amb més de 400 persones provinents d’ajuntaments de tot el nostre territori, de nord a sud, de costa i d’interior.

A més, tot el treball fet ens ha permès identificar necessitats i poder oferir en este 2023 una formació més exhaustiva i completa: un curs de 50h sobre Gestió de la Innovació Local junt amb la Universitat Jaume I, acreditat per la EVAP i certificat per la pròpia UJI, que permetrà aprofundir en tots els àmbits de la innovació a nivell municipal, així com dissenyar de manera real el propi projecte d’innovació.

S’ha avançat molt, i sabem que encara queda molt per fer. La transformació de la nostra societat i el nostre territori, que només serà possible des de la planificació, la col·laboració i la innovació responsable, no pot demorar-se més. Totes hem de ser partíceps i acceptar el repte per a convertir-nos en una societat digital inclusiva, una societat en la qual els avanços tecnològics generen i distribueixen riquesa, on el talent que es crea en la nostra terra, en el nostre sistema educatiu, en els nostres centres d’investigació i universitats, revertisca en l’avanç de la societat valenciana per a ser el territori intel·ligent, sostenible i inclusiu que volem ser.

UNA EINA
INNOVADORA

Tamara Martínez, vicesecretària general de l’FVMP

Per tercer any consecutiu la FVMP i la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la GVA desenvolupem PIM. Un programa de formació global que té com a objectiu principal posar en valor la importància de la innovació dins dels ajuntaments valencians.

Des de 2021 s’han programat diverses accions a través de les quals s’ha pretès que la innovació assumisca un protagonisme vertebrador en el quefer diari dels nostres ajuntaments. PIM, durant les seues dos primeres edicions, ha desenvolupat formació per a càrrecs electes, ha impulsat les jornades TERRA INNOVADORA, ha establert sinèrgies formatives amb universitats públiques i també ha ajudat a impulsar plataformes de diagnosi per a poder desenvolupar el concepte smart als municipis del País Valencià.

Aquest programa posa l’accent en la importància que les entitats locals siguen eficients i s’adapten als nous llenguatges i marcs globals del segle XXI. En aquest 2023, PIM continua plantejant per programa ample i ambiciós on es conjuguen les necessitats de la societat valenciana del segle XXI, la capacitat de treball del personal al servei de l’administració local i la importància dels ajuntaments com a institucions més properes a la ciutadania.

Així doncs, per un costat es desenvolupa el CURS D’INNOVACIÓ LOCAL A LA UJI, un programa de 50 hores que dona una perspectiva completa de la importància de la innovació. Per altre costat, TERRA INNOVADORA es reivindica com una proposta de coworking, un espai per a compartir vivències i posar en valor el treball en xarxa a nivell innovador. Una tercera edició de TERRA INNOVADORA on de nou es potencien les experiències innovadores dins dels processos de govern local, tant des del punt de vista organitzatiu com de l’impacte econòmic, social o mediambiental a les nostres ciutats. Finalment com a gran novetat, PIM llança un programa de 13 cursos especialitzats en diferents matèries de gestió pública local. 13 cursos de 25 hores cadascun per a ajudar als treballadors i treballadores dels ajuntaments valencians a actualitzar els seus coneixements sobre innovació.

En definitiva, PIM esdevé una eina al servei del municipalisme. Un exemple de cooperació entre administracions on es posa de manifest que la innovació és una forma d’entendre la gestió dels nostres ajuntaments. Un programa que vol continuar apostant pels ajuntaments com la gran eina pública al servei de la societat valenciana.