NOUS REPTES PER A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

v.tr. i intr. Introduir novetats (en alguna cosa)

L’FVMP i la Direcció General d’Innovació de la Generalitat Valenciana posen en marxa PiM, un potent programa que té com a objectiu impulsar les polítiques d’innovació dins de les entitats locals de tot el territori valencià.

INSCRIU-TE

TERRA INNOVADORA

El programa que té com a objectiu identificar els principis fonamentals de la innovació a l’àmbit municipal comptant amb diferents experiències de territoris diversos.

FORMACIÓ DE CÀRRECS ELECTES

Un curs que aproxima els regidors i regidores a les eines necessàries per a evolucionar les ciutats vers el concepte de la innovació.

TROBADES COMARCALS

Jornades de presentació de la nova plataforma d’autodiagnòstic d’Smarts Cities adreçada a tots els ajuntaments,
Criteris de selecció:
  • Les sol·licituds seran ateses per ordre correlatiu d’inscripció fins a completar l’aforament de cada espai.
  • Prioritzarem en la selecció dels/de les participants l’adequació del perfil dels destinataris a qui va dirigida.
  • Distribució territorial de les places per tal de fer un repartiment que atenga a la major part de municipis del territori valencià.
Compromisos de les persones participants a les jornades de TERRA INNOVADORA
  • Les persones admeses en una activitat formativa es comprometen a assistir com a mínim al 85% de les hores lectives necessàries per a l’obtenció del certificat.
  • Els/les participants hauran de comunicar per correu electrònic la renuncia o la no assistència al curs.
  • El termini per comunicar aquesta no assistència serà de tres dies laborables abans de l’inici de l’acció formativa.
  • La no comunicació de renuncia d’una activitat formativa, així com el seu abandonament pot influir en els criteris d’adjudicació de futures places de cursos amb excés de demanda.