COM IMPULSAR COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS ALS NOSTRES MUNICIPIS.

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 18, 19, 20, 26 i 27 de setembre

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

Es tracta d’un curs que versa sobre les Comunitats Energètiques i la temàtica que les envolta i incideix sobre els punts forts i les febleses, en vista a la seua implantació real i efectiva en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Professorat

Alfredo Sambeat Esteve, enginyer de ICAI i Enginyer Industrial, funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana, amb més de 35 anys de servei.

Des de gener de 2020 exerceix la seua taca a la Direcció General de Transició Ecològica, en la Conselleria d’Agricultura, impulsant des de llavors la urgent transició energètica.

Docent de l’Institut Valencià d’Administració Pública havent impartit diversos cursos sobre “Els reptes de la Descarbonització i la Transició Ecològica en la Comunitat Valenciana” i sobre “Autoconsum i Generació Fotovoltaica”.

Objectius
generals

L’objectiu del curs és impulsar les Comunitats Energètiques Locals en els nostres municipis de la Comunitat Valenciana.

Per a això es tracta de conscienciar donant informació de qualitat i ensenyant les eines existents perquè els enginyers, els tècnics d’innovació i de serveis municipals, així com càrrecs electes, tots ells possibles actors responsables d’aconseguir que l’escenari de les Comunitats Energètiques Locals siguen una realitat en els seus respectius municipis.

Contingut
del curs

Sessió 1: Revisió de la normativa en vigor aplicable a les Comunitats Energètiques Locals (CC EE).

– Legislació Europea.
– Legislació Estatal.
– Legislació Autonòmica.
– Legislació Local i Model d’Ordenança sobre Autoconsum.
– Fòrum participatiu i Avaluació.

Sessió 2: Fonaments de la generació d’energia elèctrica de fonts netes, renovables i inesgotables.

– Generació Fotovoltaica.
– Generació Eòlica.
– Generació Hidràulica i Biomassa.
– Exemple de projecte de municipi energèticament autosuficient.
– Fòrum participatiu i Avaluació.

Sessió 3: Problemàtica i realitat de les CC EE.

– Tramitació de permisos d’instal·lació d’autoconsum.
– Les Energies Renovables (EE RR) i la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP).
– Exemples de CC EE a la Comunitat Valenciana (CV).
– Centres històrics en municipis i instal·lacions de EE RR.
– Fòrum participatiu i Avaluació.

Sessió 4: Aspectes col·laterals i el compliment dels objectius mediambientals.

– El paper de les Administracions Públiques en les CC EE.
– La sostenibilitat i el paradigma econòmic.
– Ajudes i Subvencions.
– L’Emergència Climàtica.
– Fòrum participatiu i Avaluació

Sessió 5: La situació actual, la necessitat d’un canvi i els processos inherents.

– Cap a una nova cultura de l’energia.
– Full de ruta de la descarbonització de la Comunitat Valenciana.
– La comunicació com a vector imprescindible per a aconseguir objectius.
– Fonaments de la Transició Ecològica.
– Fòrum participatiu i Avaluació.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Com impulsar comunitats energètiques locals als nostres municipis.