Com podem innovar per a crear uns pressupostos participatius? 

Informació
bàsica

Durada del curs: 15 hores

Dates: 12, 14, 19, 21 i 25 de setembre.

Horari: de 10 a 13 hores

Nombre màxim de participants: 20

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

El què, el com i el per què d’un instrument d’aprofundiment democràtic que s’ha convertit en l’eina estrella de la participació ciutadana al món local.

L’escalada de la participació ciutadana a les agendes polítiques locals es pot considerar, a hores d’ara, un fet. I en aquest context, els pressupostos participatius semblen haver-se erigit en l’instrument estrella, el més vistós, el més atractiu. Així doncs, tot i que la implicació de la ciutadania en l’elaboració dels comptes anuals del seu municipi esdevé actualment una pràctica relativament nova, es constata que cada cop són, i seran més, els ens locals que decideixin emprendre aquest camí.

Professorat

Daniel Tarragó Sanfeliu, Fundador i soci director de Neòpolis, consultoria estratègica d’innovació social especialitzada en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, l’elaboració de planificacions estratègiques, el disseny i l’avaluació de polítiques públiques i la investigació per enquesta. Professor associat del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, professor associat del Departament de Ciències Polítiques de la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF, professor visitant de la Universidad de Concepción (Chile). Assessor en matèria de participació ciutadana en diversos municipis de Brasil i Xile. Conferenciant i docent de diversos cursos, màsters, postgraus i seminaris internacionals sobre democràcia i administració pública deliberativa, màrqueting polític i resolució de conflictes públics.

Objectius
generals

Desmentir els tòpics més habituals sobre aquesta eina de participació ciutadana, i definir on es circumscriuen els pressupostos participatius en un context d’aprofundiment democràtic. 

Treballar el concepte “participació cap a dins” és a dir, la manera més intel·ligent de gestionar internament un procés de pressupostos participatius. 

Aportar noves reflexions, elements d’anàlisi i metodologies que permetin implementar un sistema de pressupostos participatius amb garanties d’èxit. 

Analitzar diferents experiències i models de pressupostos participatius dutes a terme a nivell municipal. 

Definir les fases i les etapes d’aquest instrument de participació ciutadana, així com les eines metodològiques en línia i offline per dur-los a terme. 

Dotar de les capacitats tècniques necessàries i orientacions polítiques bàsiques per a poder dissenyar i dinamitzar un procés de pressupostos participatius que realment s’adapti a les característiques i particularitats locals en funció de la idiosincràsia dels diferents municipis del la demarcació (petits i mitjans, fonamentalment). 

Contingut
del curs

Participació ciutadana: moda o necessitat?

Definir el concepte i posar-nos d’acord sobre els seus beneficis i inconvenients a l’hora de dissenyar, executar i/o implementar polítiques públiques (desmentint tòpics).

Democràcia deliberativa, democràcia representativa i democràcia directa: de la confusió permanent a la clarificació de concepte.

Pressupostos participatius: de quin tipus de participació estem parlant?

Per què necessitem incorporar la participació en la gestió pública?: la irrupció dels problemes maleïts i la crisi de legitimitat política i institucional.

Generar intel·ligència i democratitzar les polítiques públiques; com es fa i com s’ha de gestionar internament? (amb exemples).

Participació i gestió, dues cares de la mateixa moneda. La gestió interna dels processos participatius: de l’eficàcia i l’eficiència a la intel·ligència, i de les rutines a la innovació (l’administració pública deliberativa).

Pressupostos participatius, com es fan?: Com es dur a terme un procés d’aquestes característiques amb garanties d’èxit? Quines eines tecnològiques es necessiten? Estan a l’abast de tots els municipis?

Característiques generals d’un procés de pressupostos participatius. Què posem a debat (projectes d’inversions o de despesa corrent)? Com tenim en compte els criteris territorials de cada municipi? Qui pot participar i com?

Les fases d’un procés de pressupostos participatius i les metodologies, eines i tècniques (virtuals i presencials) que es poden utilitzar.

De la teoria a la pràctica: exemples de diferents models i formes de dur-los a terme. Exemples.

Principals errors a evitar i aspectes a millorar a l’hora de dissenyar i dur a terme un procés de pressupostos participatius.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Com podem innovar per a crear uns pressupostos participatius?