COMPRA PÚBLICA
D’INNOVACIÓ 

Posem en marxa una potent formació de 16 hores per a desenvolupar coneixements al voltant de la importància de la compra pública de la innovació en els ajuntaments valencians.

El curs, que es realitza en col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló, en permetrà conèixer la importància de la compra pública de la innovació i com podem aplicar-la als nostres ajuntaments. Aquesta formació ens dotarà de destreses i habilitats molt útils per al nostre desenvolupament professional i personal. El curs està encarat amb un doble prisma, tant des del punt de vista teòric, com a pràctic.

Adreçat tant a personal al servei de l’administració local (personal tècnic), càrrecs electes, estudiants i graduats en ciències polítiques, dret o altres disciplines relacionades en l’administració pública.

Lloc: UJI UJI – EDIFICI ESCOLA DE DOCTORAT I CONSELL SOCIAL, S/N
Hores: 16 h.
Horari: de 9:30 a 14:30 hores

L’alumnat que supere aquest curs comptarà amb un certificat oficial expedit per la Universitat Jaume I de Castelló

26 oct

SESSIÓ 1.

APROXIMACIÓ AL RÈGIM JURÍDIC DE LA CPI.

Sobre la LCPS: estat de la qüestió.
Presentació i marc teòric CPI 2019.
Marta Oller, professora titular dret Administratiu, Universitat Jaume I.

28 oct

SESSIÓ 2.

Exemples de CPI a la província de Castelló.

CPI aplicada a l’smart city Onda.
Javier Manero Viñeta, secretari general de l’Ajuntament d’Onda.
CPI per al desenvolupament de la plataforma SmartVillage Dipcas.
José Manuel Fabra, cap del Servei d’Enginyeria a la Diputació de Castelló.

2 Nov

SESSIÓ 3.

Altres experiències de CPI.

La innovació a les entitats locals. Experiència de Gijón Impulsa.
Adela Garrido Rodríguez, Tècnica departament projectes estratègics Gijón Impulsa S.A.
Promoció de l’economia baixa en carboni mitjançant l’eina de compra innovadora.
Plàcid Madramany Sanchis, Director Departament Energia Sostenible del Consorci de la Ribera.

4 nov

SESSIÓ 4.

redacció de plecs de CPI.

Taller pràctic i participatiu: com realitzar un procés de CPI amb èxit.
Antonio Sánchez Zaplana, Responsable d’Innovació i Tecnologia a Aigües Municipalitzades d’Alacant

COMPRA PÚBLICA D'INNOVACIÓ

Com podem aplicar-la als nostres ajuntaments