Curs
D’INNOVACIÓ LOCAL 

1a Edició

El curs està adreçat preferentment a treballadors i treballadores públics locals i autonòmics, càrrecs electes, però també d’altres AAPP i, en general, a totes aquelles persones, que vulguen estudiar les noves tendències i paràmetres innovadors de la governança pública als ajuntaments. No es requereixen titulacions prèvies.

Organitza:

 • Federació Valenciana de Municipis i províncies.
 • Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • Universitat Jaume I de Castelló.

Modalitat: Presencial i telepresencial

Sessions exclusivament presencials:

 • 16 de gener
 • 13 de febrer
 • 15 de febrer
 • 20 de febrer
 • 22 de febrer
 • 27 de febrer
 • 01 de març
 • 13 de març

Sessions exclusivament telepresencials: (a les sessions telepresencials serà obligat tindre la càmera encesa).

 • 18 de gener
 • 23 de gener
 • 25 de gener
 • 30 de gener
 • 01 de febrer
 • 06 de febrer
 • 08 de febrer

Lloc d’impartició: UJI – EDIFICI ESCOLA DE DOCTORAT I CONSELL SOCIAL, S/N.
Horari: dilluns i dimecres de 16h a 19h.
Termini de preinscripció: Fins el 14/01/2023.
Data d’inici: 16 de gener 2023.
Data final: 13 de març 2023
Places disponibles: 15
Preu matrícula: Gratuït.
Més Informació: pim@fvmp.org
Coordinació acadèmica:

 • Maria Luisa Flor Peris, Doctora en Administració i Direcció d’Empreses i Professora Titular d’Universitat en l’àrea d’Organització d’Empreses (Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting) de la Universitat Jaume I.
 • Òscar Barberà Areste, Doctor en Ciència Política i Professor Titular de Ciència Política de la Universitat de València.

Per a obtenir el certificat d’aprofitament del curs, cal assistir al 85% de les sessions i entregar el projecte final sota els criteris establerts per la direcció del curs.

PROGRAMACIÓ GENERAL i DESENVOLUPAMENT DEL CURS

MÒDUL 1. ENTENENT LA INNOVACIÓ (6 hores)

1.1. Fonaments d’innovació (3h).

Docent: Marisa Flor (UJI)

16 de gener.

 • Què sabem d’innovació?
 • Coneixem totes les facetes de la innovació?
 • El procés de generació de les innovacions. La difusió/acceptació de les innovacions.
 • Sistemes d’ innovació: elements i indicadors

1.2. La innovació a les AAPP (3h).

Docent: Docent: Borja Colón.

18 de gener.

 • Canvi i continuïtat en les AAPP Hi ha la Innovació en les AAPP?
 • Facilitadors i barreres a la Innovació
 • Innovacions i principals polítiques d’ innovació a les AAPPs del segle XXI

MÒDUL 2. ELS SISTEMES D’INNOVACIÓ (9 hores)

2.1. El sistema europeu d’Innovació i les polítiques europees d’innovació (3h).

Docent: Carmen Vilanova Menero.

23 de gener.

 • Polítiques europees d’innovació, Horitzó Europa, missions europees, fons next generation…

2.2.El sistema espanyol d’innovació (3h).

Docent: Edurne Zubiría Ferriols.

25 de gener.

 • Iniciatives nacionals d’ innovació.
 • Iniciatives locals d’innovació (Xarxes d’innovació per a l’Administració local: Smart cities, xarxa innpuls, etc).

2.3. Sistemes regionals d’innovació: el cas de la Comunitat Valenciana (3h).

Docent: Javier Lahuerta.

30 de gener.

 • Elements i indicadors dels SRI, RIS3, situació de la CV com a regió innovadora. Principals agents, etc.
 • Accions d’entitats supramunicipals valencianes en relació a la innovació l’àmbit del desenvolupament local.

MÒDUL 3 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I DISSENY DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA INNOVACIÓ (18 hores)

3.1. Fonaments de direcció estratègica a les AAPP (3h).

Docent: Miquel Salvador.

6 de febrer.

 • Estratègia i models de negoci en la gestió pública. Canvas en la gestió pública
 • Eines d’anàlisi estratègica aplicades al sector públic (pestel, anàlisi stakeholders, anàlisi interna…)
 • El quadre de comandament integral per a la gestió pública
 • La innovació oberta en la gestió municipal: govern obert, col·laboració publicoprivada, participació ciutadana

3.2. Fonaments per al disseny de polítiques públiques innovadores (3h).

Docent: Javier Cuenca.

8 de febrer.

 • Planificació estratègica i disseny de polítiques públiques: problemes i objectius, la teoria del canvi, les xarxes d’ actors, els impactes.
 • Eines per al disseny de polítiques públiques: arbres de problemes, definició d’ objectius, model del marc lògic…
 • L’ avaluació de les polítiques públiques.

3.3.Bones pràctiques en polítiques públiques d’innovació (3h)

Docents: Adrián Vicente, Vicent Querol.
 • Innovació en polítiques de participació (1h). 15 de febrer. Docent: Adrián Vicente.
 • Innovació social per a la transformació digital. El model Smart Villages (1h). 27 de febrer. Docent: Vicent Querol.
 • Innovació aplicada al desenvolupament local (1h). 01 de març.

3.4. Creant el context organitzatiu per a la innovació: habilitats, tècniques i eines (8 hores)

Docents: Fermín Cerezo, Aida Vizcaíno, Fernando Monar.
 • Superant les barreres a la innovació: la gestió del canvi (2h). 13 de febrer. Docent: Fermín Cerezo.
 • La creativitat i la gestió de les idees en les organitzacions innovadores. Design thinking (2h). 15 de febrer. Docent: Aida Vizcaíno.
 • El disseny d’un projecte d’innovació: aspectes a considerar (2h). 20 de febrer. Taula Rodona amb representants d’ ajuntaments model en el disseny de projectes d’ innovació.
 • L’execució d’un projecte d’innovació: reptes i desafiaments (2h). 20 de febrer. Docent: Fernando Monar.

MÒDUL 4. EL DISSENY D’UN PROJECTE D’INNOVACIÓ LOCAL, PAS A PAS (8 hores)

Taller/ Sessió pràctica 1. Decidir una proposta d’innovació i vincular-la amb el context d’innovació (2h).

Docent: Fermín Cerezo

13 de febrer

Taller/ Sessió pràctica 2. Definir la coherència, fases i el sistema d’indicadors i informació (3h)

Docent: Sara Hernández Ibabe.

22 de febrer.

Taller/ Sessió pràctica 3. Establir els impactes esperables (2h).

Docent: Gonzalo Pardo (UV).

27 de febrer.

Taller/ Sessió pràctica 4. Implicar els ciutadans (2h).

Docent: Rafa Camacho – Novagob.

01 de març.

MÒDUL 5. APLICACIÓ PRÀCTICA (8,5 HORES)

Treball no presencial i tutories (4,5 hores).

Coordinadors docents: Marisa Flor (UJI) i Oscar Barberà (UV).

De l’ 1 al 13 març.

Presentació de projectes (4 h).

Coordinadors docents: Marisa Flor (UJI) i Oscar Barberà (UV).

13 de març.

Curs d'innovació local

Noves tendències i paràmetres innovadors de la governança pública als ajuntaments