Design thinking i visual thinking. 

Informació
bàsica

Durada del curs: 20 hores

Dates: 21, 22, 28 i 29 de setembre.

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 20

Modalitat: Presencial a ADEIT – UV (Plaça Mare de Déu de la Pau, 3 – València) .

Descripció
del curs

Visual Thinking: dibuixar per pensar, comprendre i comunicar

En l’ entorn saturat d’ informació en què vivim, cal la simplificació i claredat que aporta el pensament visual o visual thinking per millorar la nostra capacitat de pensar i comunicar.

Aquesta poderosa eina de comunicació permet a través de dibuixos simples i paraules, crear, organitzar i connectar idees, i comunicar-les a altres persones per fer-les realitat.

La bona notícia és que per utilitzar el pensament visual no cal tenir un do artístic a l’abast d’uns pocs privilegiats. Tu ho pots fer perquè el 75% de les neurones sensorials del teu cervell són visuals. Ho sabies?

Design Thinking, creativitat, innovació i execució

Hui en dia la innovació és cosa de tots. Tots els professionals tenen desafiaments a resoldre, independentment del tipus d’ administració pública.

Conèixer i aplicar la metodologia de design thinking permet trobar solucions innovadores, creatives i eficients per crear nous productes i serveis a través de la gestió i generació de noves idees que solucionen problemes que satisfan les necessitats dels usuaris i ciutadans/es.

Professorat

Maria Villariz. Des de l’any 2000 treballa en l’ àrea de RRHH especialitzant-se en processos d’aprenentatge i desenvolupament. Durant 15 anys en l’ entorn organitzatiu i els darrers 10 anys vinculada al món de la consultoria. Perfil orientat a resultats i innovació des d’ una comunicació efectiva, clara i eficaç, tenint en el centre les persones.

Objectius
generals

Practicar eines de visual thinking per estimular el pensament creatiu,

Descobrir les habilitats bàsiques de Visual Thinking per comunicar de forma creativa, atractiva i comprensible.

Comprovar el fàcil i útil que resulta donar vida a les seues idees a través de senzills dibuixos. Aprendrer a convertir conceptes abstractes en històries i metàfores visuals que augmentaran la comprensió de les nostres presentacions.

Saber construir el teu propi vocabulari visual i triar les plantilles gràfiques més adequades per representar els nostres projectes.

Potenciar la creativitat i la innovació a través de la metodologia Design Thinking.

Que els participants aprenguen un enfocament diferent per a la resolució estratègica de problemes i adquireixen eines i tècniques pràctiques que els ajuden a experiències que encante la ciutadania.

Aplicar, pas a pas, aquesta metodologia que permet trobar solucions creatives i dissenyar productes, serveis i processos seguint les guies de Design Thinking i així aportar el màxim valor possible amb la solució aportada.

Comprendre els problemes des de la perspectiva de la ciutadania i les necessitats del seu municipi.

Crear prototips per provar idees abans de realitzar una gran inversió de temps i diners.

Planificar i realitzar investigacions de disseny efectives.

Pensar de manera diferent a la convencional explotant tant la teva creativitat com la de l’equip.

Crear i usar un guió visual per comunicar idees de disseny.

Fer un pla per testar les idees.

Contingut
del curs

Sessió 1

– El pensament visual: la metàfora visual. Fotoparaula.
– Els elements clau del visual thinking: connectors i lettering.
– Els mapes mentals.
– Sketchnoting bàsic.

Sessió 2

– Els elements clau del visual thinking: icones.
– Pràctica d’ eines.
– Mapa d’ empatia o Arbre estratègic o Corba del canvi.
– Dissenyem les nostres pròpies eines.

Sessió 3

– Què és el Design thinking?
– La importància de la creativitat.
– Com estimular el pensament creatiu.
– Les fases de la metodologia.
– Empatia: mapa d’ empatia.
– Repte: escala d’ abstracció o Ideació: SCAMPER.
– Solució: NUF.
– Prototip: Pla d’ acció.
– Validació: Matriu de decisió.

Sessió 4

– Cadascú treballa sobre un cas que prèviament hauran definit.
– Apliquem tècniques de visual thinking.
– Apliquem la metodologia Service Design.
– Compartim el resultat.
– Conclusions i tancament.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Design thinking i visual thinking.