FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

En aquest 2023, PIM llança un programa de 13 cursos especialitzats en diferents matèries de gestió pública local.

*Inscripcions tancades

Design thinking i visual thinking. 

DURADA DEL CURS: 20 HORES
DATES: 21, 22, 28 i 29 de setembre.
HORARI: DE 9 A 14 HORES.
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 25
MODALITAT: Presencial a ADEIT – UV (Plaça Mare de Déu de la Pau, 3 – València) .

Criteris de selecció:
  • Les sol·licituds seran ateses per ordre correlatiu d’inscripció fins a completar l’aforament de cada espai.
  • Prioritzarem en la selecció dels/de les participants l’adequació del perfil dels destinataris a qui va dirigida.
  • Distribució territorial de les places per tal de fer un repartiment que atenga a la major part de municipis del territori valencià.
Compromisos de les persones participants a les jornades de TERRA INNOVADORA
  • Les persones admeses en una activitat formativa es comprometen a assistir com a mínim al 85% de les hores lectives necessàries per a l’obtenció del certificat.
  • Els/les participants hauran de comunicar per correu electrònic la renuncia o la no assistència al curs.
  • El termini per comunicar aquesta no assistència serà de tres dies laborables abans de l’inici de l’acció formativa.
  • La no comunicació de renuncia d’una activitat formativa, així com el seu abandonament pot influir en els criteris d’adjudicació de futures places de cursos amb excés de demanda.