COMPRA PÚBLICA
D’INNOVACIÓ 

Posem en marxa una potent formació de 16 hores per a desenvolupar coneixements al voltant de la importància de la compra pública de la innovació en els ajuntaments valencians.

El curs, que es realitza en col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló, en permetrà conèixer la importància de la compra pública de la innovació i com podem aplicar-la als nostres ajuntaments. Aquesta formació ens dotarà de destreses i habilitats molt útils per al nostre desenvolupament professional i personal. El curs està encarat amb un doble prisma, tant des del punt de vista teòric, com a pràctic.

Adreçat tant a personal al servei de l’administració local (personal tècnic), càrrecs electes, estudiants i graduats en ciències polítiques, dret o altres disciplines relacionades en l’administració pública.

Lloc: UJI UJI – EDIFICI ESCOLA DE DOCTORAT I CONSELL SOCIAL, S/N
Hores: 16 h.
Horari: de 10 a 14 hores

L’alumnat que supere aquest curs comptarà amb un certificat oficial expedit per la Universitat Jaume I de Castelló

26 oct

SESSIÓ 1.

APROXIMACIÓ AL RÈGIM JURÍDIC DE LA CPI.

Sobre la LCPS: estat de la qüestió 2horas
Presentació i marc teòric CPI 2019
Marta Oller

28 oct

SESSIÓ 2.

Exemples de CPI a la província de Castelló.

Dificultats en la CPI, el cas de l’Ajuntament d’Onda.
Javier Manero
Èxit en compra pública d’innovació: Diputació de Castelló.
Pilar Batet

2 Nov

SESSIÓ 3.

Altres experiències de CPI.

El cas de l’Ajuntament de Gijón.
Adela Garrido

4 nov

SESSIÓ 4.

redacció de plecs de CPI.

Taller pràctic.
Antonio Sánchez Zaplana

COMPRA PÚBLICA D'INNOVACIÓ

Com podem aplicar-la als nostres ajuntaments