Innovar per a comunicar millor. Més enllà de les xarxes socials. 

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 18, 19, 20, 25 i 27 d’abril

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

Curs adreçat a millorar les destreses comunicatives dels ajuntaments.

El curs pretén respondre a la pregunta: Com podem fer una comunicació moderna i innovadora adreçada a la ciutadania per part de les administracions públiques locals? Així doncs, s’evidenciarà durant el curs tot un seguit d’eines i tècniques innovadores per a comunicar amb efectivitat els missatges institucionals des de la vessant local.

Professorat

Salud Martínez és formadora d’equips de comunicació i de Community Managers, Mentora d’emprenedores i autora del llibre: “Método Impulsa tu rockstar”, sobre comunicació i màrqueting.

Es CEO de Horchata Comunicación, agència de comunicació i publicitat, xarxes socials i estratègies digitals on ha treballat amb diferents empreses valencianes. Ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, i ha presentat esdeveniments, com València Fashion Week, o Podtalks, presencialment i per streaming, a més, va treballar a una de les primeras series online que varen apareixer, sempre lligada a la innovació.

Objectius
generals

L’objectiu del curs és que els participants puguen tindre recursos i eines per a poder innovar la comunicació als ajuntaments.

Des de la creació de metodologies innovadores a l’adaptabilitat del missatge a la ciutadania, posant a les persones en el centre de la comunicació i entenent el nostre entorn per a poder innovar. Millorar la comunicació i amb això l’objectiu del per què i el per a què estem comunicant.

Contingut
del curs

Per què és necessari innovar? Què és, i què entenem com a innovació. Com ens comuniquem en els entorns. Innovar soluciona i evita problemes.

Per a qui innovem? A qui ens dirigim i per a qui innovem. Les persones en el centre de la comunicació. Adaptació a la ciutadania.

Què influeix en el desenvolupament de la comunicació? Empatia Innovació Objectius Converses *Storytelling.

Comunicar de manera innovadora La importància del missatge Qui dóna el missatge Sensibilització i ODS230.

Més enllà de les Xarxes Socials Canales i Mitjans El missatge en diferents mitjans i diferents receptors.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Innovar per a comunicar millor. Més enllà de les xarxes socials.