inscripcions

tria el programa que més t’interese

  NOM i COGNOMS

  DNI

  E-MAIL

  TELÈFON


  PROVÍNCIA ON TREBALLES
  ALACANTCASTELLÓVALÈNCIA

  ENTITAT
  MUNICIPI / ENTITAT LOCALDIPUTACIÓMANCOMUNITAT

  SELECCIONA EL MUNICIPI O ENTITAT LOCAL D'ALACANT ON TREBALLES

  SELECCIONA EL MUNICIPI O ENTITAT LOCAL DE CASTELLÓ ON TREBALLES

  SELECCIONA EL MUNICIPI O ENTITAT LOCAL DE VALÈNCIA ON TREBALLES

  SELECCIONA LA MANCOMUNITAT ON TREBALLES


  RELACIÓ JURÍDICA AMB L'ADMINISTRACIÓ
  Funcionari/a de carreraFuncionari/a interí/naHabilitat/ada nacionalLaboralCàrrec electe


  VULL ASSISTIR A


  IMPLEMENTAR I MILLORAR LA CIBERSEGURETAT ALS AJUNTAMENTS VALENCIANS


  COMENTARIS (opcional)

  Estic d’acord amb la política de privacitat.

  Responsable de les dades: FVMP | Finalitat: Respondre a la sol·licitud que m’envies i oferir-te informació addicional en futurs articles | Legitimació: El teu consentiment de forma expressa | Destinatari: FVMP | Drets: Tens dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit. Per a més informació accedeix a la política de privacitat

  Criteris de selecció:
  • Les sol·licituds seran ateses per ordre correlatiu d’inscripció fins a completar l’aforament de cada espai.
  • Prioritzarem en la selecció dels/de les participants l’adequació del perfil dels destinataris a qui va dirigida.
  • Distribució territorial de les places per tal de fer un repartiment que atenga a la major part de municipis del territori valencià.
  Compromisos de les persones participants a les jornades de TERRA INNOVADORA
  • Les persones admeses en una activitat formativa es comprometen a assistir com a mínim al 85% de les hores lectives necessàries per a l’obtenció del certificat.
  • Els/les participants hauran de comunicar per correu electrònic la renuncia o la no assistència al curs.
  • El termini per comunicar aquesta no assistència serà de tres dies laborables abans de l’inici de l’acció formativa.
  • La no comunicació de renuncia d’una activitat formativa, així com el seu abandonament pot influir en els criteris d’adjudicació de futures places de cursos amb excés de demanda.