inscripcions

tria el programa que més t’interese

Inscripcions tancades.

T’esperem a les properes edicions!

Criteris de selecció:
  • Les sol·licituds seran ateses per ordre correlatiu d’inscripció fins a completar l’aforament de cada espai.
  • Prioritzarem en la selecció dels/de les participants l’adequació del perfil dels destinataris a qui va dirigida.
  • Distribució territorial de les places per tal de fer un repartiment que atenga a la major part de municipis del territori valencià.
Compromisos de les persones participants a les jornades de TERRA INNOVADORA
  • Les persones admeses en una activitat formativa es comprometen a assistir com a mínim al 85% de les hores lectives necessàries per a l’obtenció del certificat.
  • Els/les participants hauran de comunicar per correu electrònic la renuncia o la no assistència al curs.
  • El termini per comunicar aquesta no assistència serà de tres dies laborables abans de l’inici de l’acció formativa.
  • La no comunicació de renuncia d’una activitat formativa, així com el seu abandonament pot influir en els criteris d’adjudicació de futures places de cursos amb excés de demanda.