LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE LA GESTIÓ DE LES NOVES ECONOMIES LOCALS.

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 30 de maig, 1, 2, 6 i 7 de juny

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

El curs “Innovació en matèria de gestió de les noves economies locals” està dissenyat per a ajudar als participants a desenvolupar competències en anàlisi de dades, planificació i avaluació de les innovacions, sol·licitud de fons europeus per a la innovació en les economies locals, així com per a dissenyar i implementar projectes pràctics d’economia social local que contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El curs té com a objectius específics allunyar la idea del lligam del concepte d’innovació al desenvolupament de la tecnologia i ferramentes TIC, trencar el mite que la innovació i les ciutats intel·ligents és una política adreçada a les grans ciutats, posar en valor la idea que la innovació en l’àmbit local ens pot ajudar a ser més eficients i sostenibles en la governança dels municipis, fomentar el pensament en global a través d’este tipus d’iniciatives locals, detectar necessitats municipals i identificar solucions innovadores per al seu desenvolupament, i aconseguir un entorn de treball col·laboratiu en l’àmbit local.

Professorat

Francesc Miralles Borrell (Xàbia, 1988) jurista i politòleg, es dedica professionalment a la consultoria en comunicació i en polítiques públiques per a partits, empreses i institucions. Ha escrit De Ciutadans a Ciudadanos, la otra cara del neoliberalismo (Akal, 2015) i distints capítols en obres col·lectives. Copresenta el podcast Greuges Pendents i col·labora habitualment en mitjans com Àpunt, LevanteTV, ElDiarioes, CTXT, El Temps i Valencia Plaza.

Andrea Kruithof Ausina (Llíber, 1990) és politòloga, experta en anàlisi de polítiques públiques -amb l’enfocament posat en el desenvolupament local, les polítiques d’habitatge i de turisme, entre d’altres- des d’una perspectiva territorial i en treball amb dades, orientat a organismes públics de distinta escala. Actualment és tècnic de projectes a la Universitat de València, però ha treballat també com a consultora per a organismes públics i privats i com a col·laboradora en mitjans de comunicació.

Objectius
generals

Desenvolupar la capacitat dels participants per a identificar elements rellevants que incideixen sobre els processos per generar eines més efectives per al rendiment de governs i administracions en matèria de planificació, avaluació i transferència de les innovacions.

Capacitar els participants per a dissenyar i implementar projectes pràctics d’economia social local que contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Fomentar la col·laboració entre els participants per a la innovació en les economies locals.

Sensibilitzar els participants sobre la importància dels ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la seua relació amb la innovació en les economies locals.

Desenvolupar les competències dels participants en matèria d’anàlisi de dades, planificació i avaluació de les innovacions, i sol·licitud de fons europeus per a la innovació en les economies locals.

Contingut
del curs

Sessió 1: Globalització i objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Com la globalització ha afectat l’economia mundial i les economies locals Què són els ODS i per què són importants per a les economies locals Com la innovació pot contribuir a l’assoliment dels ODS en les economies locals

Sessió 2: Transició de les administracions i economies locals a Espanya

Com les administracions i les economies locals estan evolucionant en resposta als canvis econòmics i socials Exemples de bones pràctiques en la planificació i avaluació de les innovacions a nivell local a Espanya Com transferir les innovacions d’altres àmbits a les economies locals espanyoles

Sessió 3: Introducció a la ciència de dades per a l’avaluació i millora de les economies locals

Què són les dades i per què són importants per a la gestió de les economies locals Com recopilar i analitzar dades per a millorar la presa de decisions Casos d’èxit de l’ús de la ciència de dades per a millorar l’eficiència i la sostenibilitat en les economies locals

Sessió 4: Disseny i implementació d’un projecte pràctic d’economia social local i fons europeus

Com dissenyar un projecte d’economia social local Com implementar i avaluar el projecte Com sol·licitar fons europeus per a la innovació en les economies locals Exemples de projectes pràctics d’economia social local i fons europeus

Sessió 5: Exposició pràctica de projectes

Presentació dels projectes d’economia social local dissenyats i implementats pels participants Feedback i discussió sobre les solucions innovadores proposades Com fomentar la col·laboració per a la innovació en les economies locals

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

La innovació en matèria de la gestió de les noves economies locals.