L’urbanisme i la igualtat. Urbanisme amb perspectiva de gènere.  

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 18, 19, 20, 25 i 27 d’abril

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

En el curs es farà una aproximació teòrica a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’urbanisme.

Es donaran a conèixer criteris, eines i indicadors que permeten avaluar els espais urbans des de l’equitat i la justícia social. Els aprenentatges permetran adquirir coneixements per aprofundir en estratègies i en propostes tècniques que redunden en una ciutat més inclusiva, democràtica i sostenible.

Professorat

Mariola Fortuño Bort, arquitecta urbanista, paisatgista i màster en igualtat i gènere.

Natalia Garcia Fernández, arquitecta urbanista, paisatgista i postgrau en cooperació pel desenvolupament d’assentaments humans precaris, SOSTRE

SOSTRE arquitectura i cooperació. Col·lectiu d’arquitectes que desenvolupa projectes i processos en l’espai públic urbà, per a l’enfortiment de la ciutadania i la millora de l’hàbitat, des d´una perspectiva inclusiva i amb la participació de la comunitat implicada. Destaca “generA [barri]. D’auditories participades i estratègies de regeneració urbana des de la perspectiva ecofeminista”, un manual de recent publicació que replega com fer aplicar la perspectiva de gènere a l´espai urbà en els nostres territoris.

Objectius
generals

Incorporar la perspectiva de gènere i transformar la manera de procedir en la planificació, disseny i gestió dels espais urbans, perquè la ciutat siga més inclusiva

Promoure capacitat crítica des de criteris d’equitat amb què desenvolupar coneixements i habilitats a traslladar a la labor i a les competències del lloc de treball

Conèixer eines disponibles d’aplicació per a la diagnosi de la ciutat, i els seus barris, des d’una perspectiva inclusiva i amb l’equitat de gènere com eix principal

Conèixer el manual generA [barri] on aprofundir sobre criteris d’anàlisi urbà, indicadors i estratègies de regeneració urbana, des l’equitat i la justícia social i ambiental

Practicar amb l’aplicació d’aquesta mirada inclusiva en instruments i projectes de l’àmbit urbanístic.

Contingut
del curs

Sessió 1. L’urbanisme inclusiu. Objectius i criteris des d’un enfocament de gènere en la diagnosi urbana, en la planificació, el disseny i la gestió dels espais urbans. Marc Normatiu i fonaments teòrics.

Sessió 2. Les infraestructures urbanes que sostenen la vida 1: les infraestructures per a la mobilitat. Elements que les componen, indicadors d’avaluació i estratègies de regeneració urbana. La mobilitat quotidiana en clau de diversitat, proximitat, connectivitat, accessibilitat i sostenibilitat.

Sessió 3. Les infraestructures urbanes que sostenen la vida 2: les infraestructures per a les activitats quotidianes. Elements que les componen, indicadors d’avaluació i estratègies de regeneració urbana. Eines per a l’anàlisi dels espais públics urbans.

Sessió 4. Les infraestructures urbanes que sostenen la vida 3: infraestructures ecosistèmiques. Elements que les componen, indicadors d’avaluació i estratègies de regeneració urbana. L’ecodependència i les solucions basades en la natura com resposta social i ambientalment sostenible.

Sessió 5. El instruments i processos administratius (plecs, licitacions, plans i projectes) travessats per la perspectiva de gènere i per criteris inclusius. Casos pràctics.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

L’urbanisme i la igualtat. Urbanisme amb perspectiva de gènere.