Ens trobem en un món cada vegada més global i transformador, on tot evoluciona més ràpidament cercant l’eficàcia dels recursos que les societats necessiten. Per això, la innovació està esdevenint un dels eixos més importants en la governança de les administracions en general i de les administracions locals en particular. És a dir, la innovació s’ha convertit en el motor que impulsa la transformació i el creixement de les companyies.

Per tant, és fonamental estar a l’avantguarda de les necessitats i tendències actuals, així com utilitzar eines que permeten optimitzar els processos, oferir noves solucions i posicionar-se de manera estratègica en els paràmetres de l’eficàcia en la gestió pública.

En aquest àmbit, des de l’FVMP i la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la GVA s’ha plantejat com a objectiu estratègic posar en marxa un conveni de col·laboració institucional que pretén situar la innovació com a eina que permeta a les entitats locals del País Valencià assolir reptes de gestió social amb major eficiència. Entenent aquesta eficiència, com la capacitat que han de tindre les entitats públiques locals per a realitzar adequadament la seua funció.

Aquesta voluntat ferma de col·laboració entre ambdues entitats es desenvolupa en el marc de desplegament global de les tecnologies de la informació i la comunicació. Un marc que s’ha convertit, en menys de deu anys, en una condició essencial per al desenvolupament social i la convivència en aquest tipus de tecnologies.

Així doncs, molt més enllà de la visió global d’aquest tipus de tecnologies, hem de ser conscients del fet que, sota un prisma local, el territori ha de ser i és un territori connectat i interactiu. Un espai on es permeta, tant als governants municipals com als habitants, tindre una missió, una visió global per a dissenyar el seu projecte d’innovació. Al cap i a la fi, entendre la innovació no com un fi en si mateix, sinó que s’ha de posar al servei de les polítiques públiques per a assolir la eficiència.

Des d’aquesta perspectiva, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha posat en marxa diverses accions en l’àmbit de la formació per donar un impuls a la innovació dins de tot l’àmbit local valencià. Unes accions formatives adreçades tant a càrrecs electes com al personal al servei de l’administració local.

TAMARAMARTINEZ

VICESECRETÀRIA GENERAL FMVP