Ser SmartVillage. Com pot esdevindre un poble en un municipi intel·ligent? 

Informació
bàsica

Durada del curs: 25 hores

Dates: 26 i 28 d’abril i 2, 3 i 5 de maig

Horari: de 9 a 14 hores

Nombre màxim de participants: 50

Modalitat: Telepresencial. Obligat tindre la càmera encesa

Descripció
del curs

En aquest curs l’alumnat desenvoluparà les eines suficients per a comprendre com implementar una estratègia smart al seu municipi.

Professorat

Carlos Alarcón Vinuesa. Enginyer superior en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València, Màster en Business Administration per ESIC. Grau en Especialització en Tecnologies per a la Gestió Smart de la Ciutat per la UOC, coordinador del GT1 de la Red Española de Ciudades Inteligentes i cap de la secció de Ciutats Intel·ligents de la Diputació de València.

Objectius
generals

Entendre el concepte de smart cities i conéixer com qualsevol municipi, independentment de la seua grandària, pot convertir-se en una ciutat intel·ligent.

Contingut
del curs

Bloc 1. Introducció a les Smart Cities.

Definició i evolució del concepte. Àmbits d’ actuació de les Smart Cities.

Exemples de Smart Cities al món. Per què el concepte de Smart Cities també aplica als municipis xicotets?

La importància de la innovació.

El cas de la Diputació de València i el seu projecte Connecta València.

Bloc 2. Plataformes El paper del Big Data i les noves tecnologies a les Smart Cities.

Introducció.

Plataforma per a una Smart City.

Entorns Cloud.

Big Data.

IoT.

Tecnologies disruptives.

Problemàtiques.

Bloc 3. Planificació i possibilitats de finançament.

Planificació estratègica.

Finançament a través de subvencions locals i europees.

Bloc 4. Energia i gestió de l’aigua.

Informació, formació i difusió als ciutadans en l’ àmbit de l’ eficiència energètica.

Instal·lacions municipals: edificis smart space, eficiència en l’enllumenat públic.

Eficiència Energètica i integració d’ energies renovables en edificis i instal.lacions municipals.

Gestió del cicle integral de l’ aigua.

Exemples de bones pràctiques.

Bloc 5. Innovació Social.

Accessibilitat.

Cultura i Esport.

Participació ciutadana i e-Participació.

Salut i Teleassistència.

Seguretat i Gestió de Serveis Públics d’ Emergències.

Turisme i Lleure.

Educació.

Govern Obert i Opendata.

Exemples de bones pràctiques.

Bloc 6. Medi ambient, infraestructures i habitabilitat.

Qualitat ambiental.

Edificació sostenible.

Gestió d’ edificis públics i Domòtica.

Gestió d’ Infraestructures públiques i Equipament urbà.

Gestió de parcs i jardins públics.

Habitabilitat.

Mesurament de paràmetres ambientals.

Recollida i tractament de residus.

Bloc 7. Mobilitat.

Mobilitat elèctrica.

Sistemes intel·ligents de transports.

Mobilitat sostenible.

Peatonalització.

Bloc 8. Govern, Economia i negocis.

Administració electrònica en Digitalització, Modernització, Integració i Interoperabilitat.

Nous models de negoci.

Ocupació i e-comerç.

FORMACIÓ INNOVADORA LOCAL

Ser SmartVillage. Com pot esdevindre un poble en un municipi intel·ligent?